جوراب تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

جوراب: تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

ایستگاه‌های آتش نشانی مقاوم دربرابر زلزله ۸ ریشتری ، شناسایی 5000 ساختمان دولتی ناایمن در پایتخت

معاون پیشگیری شرکت آتش‌نشان و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد نقش و وظایف این شرکت در وقت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت کرد و گف..

ادامه مطلب