جوراب تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

جوراب: تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی خاموش و روشن کردن لامپ با یک پلک زدن

مهندسان حسگری ساخته‌اند که می‌توان آن را بر روی دسته عینک جاسازی کرد و از آن جهت خاموش/روشن کردن چراغها یا تایپ کردن متن روی صفحه رایانه استفاده کرد.

خاموش و روشن کردن لامپ با یک پلک زدن

خاموش و روشن کردن لامپ با یک پلک زدن

عبارات مهم : رایانه

مهندسان حسگری ساخته اند که می توان آن را بر روی دسته عینک جاسازی کرد و از آن جهت خاموش/روشن کردن چراغها یا تایپ کردن متن روی صفحه رایانه استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، حسگر ابداعی مهندسان موسسه فناوری جورجیا و آکادمی علوم چین حرکت پوست را هنگام پلک زدن شکار کرده و از آن جهت روشن و خاموش کردن چراغ ها یا تایپ کردن متن بر روی صفحه رایانه استفاده می کند.

خاموش و روشن کردن لامپ با یک پلک زدن

حسگر به کار رفته در این عینک در واقع یک مولد تریبوالکتریک بوده و به اندازه ای نازک است که می توان آن را روی دسته عینک جاسازی کرد. این حسگر از چند لایه پلیمری ساخته شده است و این لایه ها پوشش فلزی دارند که به عنوان الکترود عمل می کند.

هر بار که کاربر پلک می زند، حرکت پوست او در کناره های چشم موجب می شود لایه های پلیمری فعال شده است و یک سیگنال الکتریکی تولید کنند. با تکرار کردن تعمدی این پلک زدن ها، سیگنال از طریق یک سیم یا به طور بیسیم به رایانه انتقال یافته می شود. زمانی که سیگنال ارسال شده است از حد آستانه بالاتر باشد، بدهید معناست که کاربر به دنبال خاموش و روشن کردن لامپ هاست.

مهندسان حسگری ساخته‌اند که می‌توان آن را بر روی دسته عینک جاسازی کرد و از آن جهت خاموش/روشن کردن چراغها یا تایپ کردن متن روی صفحه رایانه استفاده کرد.

تیم علمی به دنبال استفاده از این حسگر بر روی اعضای دیگر بدن است تا بتواند پتانسیل آن را در کارکردهای رباتیک هوشمند بررسی کند. همچنین می توان از این سیستم جهت کمک به افرادی که به علت تصادف یا بیماری محدودیت حرکتی دارند، استفاده کرد.

حسگر ابداعی دارای کاربردهای زیاد دیگری از جمله استفاده از حرکت عضلات دیگر یا کاربرد در سامانه هایی خواهد بود که نیازمند نظارت مستمر زیستی یا غیرزیستی هستند.

واژه های کلیدی: رایانه | سیگنال | استفاده | خاموش کردن | خاموش و روشن کردن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs