جوراب تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

جوراب: تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی اروپا برنامه همکاری شرکت‌های کوچک و میانگین با کشور عزیزمان ایران را تدوین می‌کند / بعیدی‌نژاد

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان با بیان اینکه شرکت های چندملیتی و بانک‌های بزرگ ریسک فعالیت با کشور عزیزمان ایران را نمی پذیرند، گفت که اروپایی‌ها در حال تد

اروپا برنامه همکاری شرکت‌های کوچک و میانگین با کشور عزیزمان ایران را تدوین می‌کند / بعیدی‌نژاد

بعیدی نژاد: اروپا برنامه همکاری شرکت های کوچک و میانگین با کشور عزیزمان ایران را تدوین می کند

عبارات مهم : ایران

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان با بیان اینکه شرکت های چندملیتی و بانک های بزرگ ریسک فعالیت با کشور عزیزمان ایران را نمی پذیرند، گفت که اروپایی ها در حال تدوین برنامه هایی جهت فعالیت شرکت های میانگین و کوچک با کشور عزیزمان ایران هستند.

به گزارش سنیم، حمید بعیدی نژاد، سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان با بیان اینکه انگلیس همراه دو کشور دیگر اروپایی هم اکنون راجع به اجرای برجام موضع روشنی دارند، گفت: این کشورها با موضع آمریکا تا امروز به شدت مخالفت کرده و اراده خود را جهت مخالفت مستمر اعلام کرده اند و اعتقاد دارند که برجام به همان نحوی که توافق شده است اجرا شود و در همین زمینه آمادگی خود را جهت تبادلات اقتصادی با کشور عزیزمان ایران اعلام کرده اند.

اروپا برنامه همکاری شرکت‌های کوچک و میانگین با کشور عزیزمان ایران را تدوین می‌کند / بعیدی‌نژاد

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان، با اشاره به لزوم گسترش روابط اقتصادی کشور عزیزمان ایران با شرکت های اروپایی، افزود: مشکلی که وجود دارد این بوده که شرکت های چندملیتی و بانک های بزرگ که تعاملات گسترده با آمریکا دارند حاضر نیستند که ریسک کار با کشور عزیزمان ایران را بپذیرند و به علت تبادلات اقتصادی گسترده با آمریکا تضامینی نیاز دارند که این تضمین ها از سوی اروپا قابل تحقق نیست.

امکان کار در حوزه شرکت های میانگین و کوچک وجود دارد

وی با بیان اینکه اروپایی ها از جمله انگلیسی ها عنوان می کنند که امکان کار در حوزه شرکت های میانگین و کوچک وجود دارد، به منزل ملت گفت: اروپایی ها در حال تدوین برنامه هایی هستند که فعالیت شرکت های کوچک و میانگین با کشور عزیزمان ایران را شروع کنند.

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان با بیان اینکه شرکت های چندملیتی و بانک‌های بزرگ ریسک فعالیت با کشور عزیزمان ایران را نمی پذیرند، گفت که اروپایی‌ها در حال تد

سفیر کشور عزیزمان ایران در انگلستان، تصریح کرد: امیدوارم این کار به نتیجه برسد و در این بسته پیشنهادی در زمینه اقتصادی کارها راهگشایی به کشور عزیزمان ایران پیشنهاد شود تا در این عرصه مسیر جدیدی باز شود.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | برنامه | اقتصادی | انگلستان | انگلستان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs