جوراب تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

جوراب: تصویر انتشار اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم‌بارشی و زیاد کردن دمای 1.5 درجه‌ای در بهار 97

رییس پژوهشکده اقلیم شناسی از بهار کم‌بارش خبر داد و گفت: میانگین بارش کشور در بهار 97 کمتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود و از سوی دیگر در این فصل زیاد کردن قابل ت

کم‌بارشی و زیاد کردن دمای 1.5 درجه‌ای در بهار 97

کم بارشی و زیاد کردن دمای 1.5 درجه ای در بهار 97

عبارات مهم : منابع

رییس پژوهشکده اقلیم شناسی از بهار کم بارش خبر داد و گفت: میانگین بارش کشور در بهار 97 کمتر از حد نرمال آینده نگری می شود و از سوی دیگر در این فصل زیاد کردن قابل توجه دما را در بخش های متفاوت کشور تجربه خواهیم کرد.

مجید حبیبی نوخندان در گفت وگو با ایسنا، ضمن آینده نگری شرایط هوا فروردین 97، اظهار کرد: در فروردین ماه میانگین بارش به خاص در غرب و بخش هایی از شمال کشور کمتر از حد نرمال خواهد بود و دمای هوا زیاد کردن نسبتا شدیدی خواهد داشت؛ به نحوی که اغلب مناطق کشور زیاد کردن دمای یک و نیم درجه ای را تجربه خواهند کرد.

کم‌بارشی و زیاد کردن دمای 1.5 درجه‌ای در بهار 97

وی تاکید کرد: میانگین بارش فصل بهار در سطح کشور در مقیاس بلندمدت کمتر نرمال آینده نگری می شود که کم کردن بارش در بخش های شمالی و غربی بیش از سایر نواحی خواهد بود. همچنین زیاد کردن یک و نیم درجه ای دما در طول فصل بهار سال 97 استمرار خواهد داشت.

کم بارشی 45 درصدی در کشور

رییس پژوهشکده اقلیم شناسی در ادامه با اشاره به کم بارشی 45 درصدی در سطح کشور، تصریح کرد: از ابتدای سال زارعی جاری (اول مهر 96) تا تاریخ 27 اسفندماه 96 به استثنای چهار استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و گلستان بارش در سایر استان های کشور کمتر از حد نرمال گزارش شده است است.

رییس پژوهشکده اقلیم شناسی از بهار کم‌بارش خبر داد و گفت: میانگین بارش کشور در بهار 97 کمتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود و از سوی دیگر در این فصل زیاد کردن قابل ت

کم بارش ترین استان ها تا آخر اسفند 96

حبیبی نوخندان گفت: هر چند که میانگین کم کردن بارش در سطح کشور 45 درصد هست، ولی استان های کرمان 80 درصد کاهش، سیستان وبلوچستان 78 درصد، خراسان جنوبی و اصفهان 69 درصد و یزد 68 درصد کمبود بارش دارند و در فهرست کم بارش ترین استان ها قرار می گیرند.

این کارشناس حوزه هواشناسی در آخر نسبت به کمبود منابع آب کشور هشدار داد و گفت: با توجه به کم کردن 45 درصدی بارش سال زراعی و آینده نگری استمرار کم بارشی و زیاد کردن دما در بهار 97 و همچنین عدم و جود چشم انداز روشن جهت بارش پاییز 97؛ نواحی متفاوت کشور در سال 97 با شرایط بحرانی منابع آبی مواجه خواهند شد. بنابراین نیاز به برنامه ریزی، کنترل و مصرف انرژی و آب وجود دارد.

کم‌بارشی و زیاد کردن دمای 1.5 درجه‌ای در بهار 97

واژه های کلیدی: منابع | آذربایجان | استان اردبیل | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs